Patients List with Contact Number

List of the patients with contact numbers who were operated through Spine Research Foundation.
Patients with their surgery date are listed here.

 1. Ashesh Acharya – 7044557323,9830980612
 2. Abhijit Chowdhury – 9143711255
 3. Ajay Hembram – 8116624230
 4. Amitava Ghosh – 9163443598
 5. Anusha Das – 9938819880,9732125319
 6. Anchal Hela – 9748100564
 7. Anjali Singh – 9007784246, 8420605348
 8. Anjana Dutta – 9831352798
 9. Anjuman Golder – 9932254504
 10. Aniket Rana – 9474714131, 9734320129
 11. Astha Munda – 9163549215, 7044703079
 12. Ankita Adak – 8981998539
 13. Anik Sanki – 9007134167
 14. Arunanda Saraswati – 62995605860
 15. Arati Sardar – 9830660540,9836518203
 16. Asifa Khatoon – 9734559236, 8293570230
 17. Atiqa Noor – 8697342879
 18. Ayushi Chowdhury – 6290122649
 19. Badhan Islam – 9903816759, 8801737666409
 20. Bapi Pramanick – 9563301884
 21. Bani Kundu – 9800847880
 22. Basona Ghosh – 9434892765
 23. Bachchi Devi – 8051632211
 24. Daulati Devi – 7045434519
 25. Dhananjay Mondal –
 26. Debika Mondol – 9609277595
 27. Deb Kumar Saha – 9681211806
 28. Debanjan Gobinda Maitra – 9903715157 / 8272983339
 29. Dibendu Samanta – 8159043503
 30. Dilip Roy – 9903817032
 31. Ekrauddin Ahmed – 9331042732
 32. Fatema Khatoon – 8609264358
 33. Fatema Khatun – 9734239297
 34. Goutam Adak – 9732116618
 35. Guriya Devi – 7890919168
 36. Itisha Dey – 7063502006,9593703403
 37. Ishita Modak – 8420868220,7044158124
 38. Inna Quaiser – 9434181087
 39. Jahangir Alam – 9831117559, 9331090776
 40. Jagadish Haldar – 9163730519
 41. Jamil Ahmed – 9831105089
 42. Jhantu Das – 9143043909, 9051161529
 43. Kajal Ghosal – 9775745555
 44. Kamalesh Roy – 9903403770
 45. Kartick Kundu – 8759280590
 46. Kanchan Kundu – 7365953287
 47. Krishna Pada Routh – 8967205553
 48. Manojit Das – 9903430077, 9748295890
 49. Manorama Sau – 7890396532 / 7063356196
 50. Mansura Bibi – 9732854687, 9144022923
 51. Md Musfiqur Rahaman Rafi +919679698146
 52. Md Jiar Rahman – 9732737194
 53. Md Sultan – 7890137416
 54. Moumita Maity – 9874928033, 9836700000
 55. Minoti Mardi – 9609790831
 56. Minu Golder – 8013346039
 57. Nazia Begum – 8444092975,9038444672
 58. Nirakshi Banerjee – 9830200252
 59. Nikhil Chandra Das – 9831645648,9231870840
 60. Nirgun Lal Deb – 9955492620
 61. Nosifa Mollick – 9231804188
 62. Pallabi Shaw – 9681399781, 9874377160
 63. Pankaj Bankura – 9433704727
 64. Payal Naskar – 9836154174
 65. Piu Shaw – 9831725057
 66. Piyush Singh – 9892044593
 67. Priyanka Bhanja Chowdhury – 8961316380
 68. Prarthana Mohanta – 8420069513
 69. Purnima Biswas – 9836054709
 70. Rabishankar Kumar – 9934264739
 71. Rahamatun Bibi – 9091936120
 72. Rakhi Das – 8509541081
 73. Raju Ghosh – 9674919103
 74. Rekha Paul – 9903796799
 75. Rekha Sadhu –
 76. Rexona Khatoon – 6295761942
 77. Rupa Lodhi – 9681150493, 9831706922
 78. Sabita Mallick – 9851043107
 79. Sadhana Sahani – 9748689612
 80. Salma Sultana – 8768839871 / 9734085623
 81. Saraswati Sarkar – 9874549116
 82. Sarmistha Saha – 9735460818
 83. Sneha Mohanta – 9051663310, 9433170309
 84. Sahina Nasrin – 9230177286
 85. Saroj Mondal – 8001679760
 86. Saikat Pal – 8981216778
 87. Sayma Lamia Mushkat – 7029560839
 88. Sambhu Nath Basak – 9883275157
 89. Sanchari Mukherjee – 25655873 9231839624, 9038873345
 90. Sani Pandit –
 91. Sanju Mondal – 9836587344
 92. Satyanarayan Chakraborty – 9474900120
 93. Shampa Das – 9733535116
 94. Shanti Bala Bera – 9933756323
 95. Shyamal Das – 9831197851, 9830782278
 96. Siddhartha Sarkar – 9674193299
 97. Sikha Sett – 9748012700
 98. Sk Raja – 9333886411
 99. Sk Ajijul – 9681382626
 100. Sk Arisun – 9674400240, 9836585793
 101. Sk Shahnawaz Arafin – 7602361616
 102. Sompurba Maity – 99329055820
 103. Subhankar Singha – 743915995
 104. Sutrishna Bairagi – 9679772151
 105. Subroto Ghosh – 7278224747, 9038137390
 106. Sumon Mistri – 9674921644
 107. Sumana Yesmin – 9804798923
 108. Sumita Giri – 9733757009
 109. Swastika Mondal – 8017302820
 110. Tapan Mondal – 8013084175
 111. Ujjal Ghosh – 9635588078 7602839446